Thursday, January 31, 2013

Kabir das ji ka Doha

SAI ITNA DIJIYE JAAME KUTUMBH SAMAYE,
MAIN BHI BHUKHA NA RAHU, SAADHU BHI BHUKHA NA JAYE...


Radhe Radhe
Amit Chopra

""DENHAAR KOI AUR HAI JO BAANTAT DIN RAEN""

No comments: